Conversie optimalisatie

Als ondernemer wilt u dat uw websitebezoekers de voor u gewenste handelingen uitvoeren. U wilt eigenlijk dat elke bezoeker van uw website converteert; bijvoorbeeld door klant te worden, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een informatiebrochure aanvraagt. Uiteraard is het ook mogelijk dat een website of webwinkel meerdere van dergelijke doelen heeft.

Om er voor te zorgen dat de websitebezoeker deze acties ook daadwerkelijk gaat verrichten dient de website of webwinkel geoptimaliseerd te worden ter bevordering van conversie. Per gewenst doel is het noodzakelijk duidelijke call-to-actions aan te brengen op de website.

Conversie optimalisatie hangt nauw samen met de gebruikerservaring, de Website Usability. Immers, wanneer websitebezoekers aangetrokken worden door bepaalde call-to-actions moeten zij vervolgens wel in staat en bereid zijn deze handelingen te verrichten. De gebruikersservaring van de bezoekers is erg bepalend voor de bereidheid en het vermogen om tot actie over te gaan.

Sturen van de bezoekers

Het is van belang bezoekers te sturen. Door informatie te clusteren en focus aan te brengen op de website kunnen bezoekers worden gestuurd naar waar zij de voor hun gewenste informatie kunnen vinden. Daarnaast kunnen er meerdere (subtiele) technieken worden ingezet om de bezoeker te sturen richting een gewenste conversie. Het sturen kan bijvoorbeeld middels het aanbrengen van een bepaalde hiërarchie, zorg er voor dat de belangrijkste call-to-actions opvallen (door positionering, kleur en/of formaat van de button). Dit verschaft de websitebezoeker duidelijkheid en zorgt voor minder twijfel, onrust en afleiding.

Een ideale mix van rust, overzicht en focus kan het vertrouwen van de websitebezoeker wekken waarbij een prettige gebruikerservaring heeft. In deze situatie is de websitebezoeker eerder bereid en geneigd tot het doen van gewenste acties/handelingen. Een advies is om continu te experimenteren om de websitebezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden en middels conversie optimalisatie het conversiepercentage van de website te verhogen .

Verhoog uw online rendement

Een van de manieren om het bezoekersgedrag in kaart brengen van kan is gebruik maken van Web Analytics zoals Google Analytics. Uit de verkregen informatie kunnen waardevolle inzichten worden gehaald die gebruikt kunnen worden om de conversie te optimaliseren en verbetering van de Website Usability door te voeren. Want uiteindelijk zullen al deze inspanningen moten leiden tot een hoger rendement van de website of webwinkel en een hogere ROI (return on investments) van uw marketingactiviteiten.

Heeft u hulp nodig bij het analyseren van het bezoekersgedrag? Het opzetten en evalueren van experimenten? Wilt u advies om het rendement van uw website of webwinkel te verhogen? Neem dan gerust contact met mij op via de onderstaande button.

Mail mij! button