Zoekmachine optimalisatie

Zoekmachine optimalisatie is een manier om webpagina´s beter (lees: hoger) te laten ranken binnen de organische (lees: niet betaalde) zoekresultaten van een zoekmachine. En dan wel op de voor de pagina relevante keywords, de zogenoemde zoektermen. De internationale benaming voor zoekmachine optimalisatie is Search Engine Optimization (SEO).

Zoekmachine optimalisatie houdt enkel in: het met de webpagina opbouw, opmaak en beheer zo goed mogelijk rekening houden met het algoritme van een zoekmachine. In Nederland en de rest van de wereld betekent dit vaak dat het optimaliseren gericht is op het algoritme van de zoekmachine Google, verreweg de meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Het succesvol inspelen op het algoritme van Google zal ook zijn vruchten afwerpen bij de andere zoekmachines (bijv. Bing en Yahoo!). De verschillende zoekmachines nemen veel van elkaars algoritme over waardoor veelal dezelfde factoren van invloed zijn op de rankings.

De verkregen positie binnen de zoekresultaten hangt af van drie hoofdfactoren: de indexatiefactor, de populariteitsfactor en de inhoudsfactor. Het proces van zoekmachine optimalisatie bestaat uit het toevoegen of aanpassen van On Page factoren (factoren op de website) en Off Page factoren (factoren buiten de website) die deze hoofdfactoren positief beïnvloeden.

Echter, wanneer men met een webpagina goed wil ranken moet deze in de basis goed opgebouwd zijn. Het goed opbouwen van een website/webpagina heeft met name raakvlak met de indexatiefactor binnen het algoritme. NB Marketing Services werkt samen met een netwerk aan goede webbouwers/programmeurs om er voor zorgen dat de te ontwikkelen website ‘SEO-wise’ gerealiseerd.

Zoekmachine optimalisatie is lange termijn

Het verkrijgen van goede rankings op belangrijke keywords heeft voornamelijk te maken met relevantie, iets wat Google hoog in het vaandel heeft staan. Google heeft de intentie heeft de zoekmachinegebruiker zo relevant mogelijke informatie te bieden met betrekking tot zijn of haar zoekopdracht. Google heeft tijd nodig om een webpagina te indexeren en deze te bestempelen als relevant of irrelevant met betrekking tot bepaalde keywords. Daarnaast is het vergaren van natuurlijke populariteit (lees: aantal verkregen backlinks) niet van de één op de andere dag te realiseren. Deze factoren zorgen ervoor dat zoekmachine optimalisatie gericht is op de lange termijn en niet op het op korte termijn behalen van prominente posities binnen de zoekresultaten.

De enige manier op om korte termijn goede rankings te behalen op relevante keywords is het online adverteren in Google AdWords. Dit advertentieprogramma maakt het mogelijk prominente zichtbaarheid te kopen in de vorm van advertenties of banners. Deze advertenties worden boven, rechts naast en onder de organische zoekresultaten weergegeven.

Zoekmachine optimalisatie: een continu proces

Zoekmachine optimalisatie is een proces zonder echt een start of een eind. Omdat de online omgeving altijd onderhevig is aan allerlei veranderingen. Hierdoor is zoekmachine optimalisatie een proces dat altijd voortduurt en daarom continu de inzet van middelen en inspanning vergt.

Weinig ondernemers hebben de mogelijkheden om personeel in dienst te nemen die zich specifiek bezighouden met zoekmachine optimalisatie. Echter het oppakken en uitvoeren van zoekmachine optimalisatie is een ‘must’ voor elke ondernemer die online actief is. Daarom is het een goede optie is om de zoekmachine optimalisatie uit te besteden.

Het uitbesteden van zoekmachine optimalisatie hoeft niet per definitie hoge kosten met zich mee te brengen. Vaak zijn ondernemers zelf in staat grote gedeelten van de zoekmachine optimalisatie werkzaamheden (bijv. content schrijven en linkbuilden) op zich te nemen. Bovendien wegen de gemaakte kosten op tegen het behaalde rendement, want daar is het om te doen.

Ook is het zo dat ondernemers al een flinke stap kunnen zetten aan de hand van een duidelijk SEO-rapport. Dergelijke adviesrapporten behandelen gericht alle belangrijke stappen in het optimalisatie proces. Deze adviesrapporten bieden voldoende ondersteuning en houvast om zelf al grote stappen te zetten in het zoekmachine optimalisatie proces.

Zoekmachine optimalisatie leent zich er niet voor om in vaste pakketten gegoten te worden. Elk project is anders en vergt maatwerk. Samen met u als ondernemer moet er bepaald worden wat de (realistische) doelen zijn en wat voor activiteiten er opgezet kunnen en dienen te worden. Alleen dan is het mogelijk om voor elk project tot een goed optimalisatiepakket te komen tegen een eerlijke vergoeding.

Heeft u ondersteuning nodig bij zoekmachine optimalisatie? Wilt u graag advies over hoe uw webpagina beter gevonden kan worden in de zoekmachines? Kortom:

SEO advies nodig? Mail mij!